Gylle og Automatic 1

Gylle og Automatic 1

Tanke og Separation. 2

 

Forside.

 

| GylleBank | Biogas | Biodiesel | Biovarme | Gyllealarm | Gylleanlæg |

Automatic til Minkgylleanlæg

 | Trykudmugning | Biogasanlæg | Kompostanlæg | Måleudstyr Dvs. | UV-C & Ozon | Gylle Dvs. | Hygiejnisering af minkgylle | Gylleforsuring NH4+ |

----------------------------------------------------------------------------------------

 

Baltic Manure Business Opportunities -  www.balticmanure.eu - https://balticmanure.basecamphq.com/login

www.maskinbladet.dk/artikel/baltisk-gylle-pa-nettet

 

------------------------------------

GylleBank / Lemvig

www.lemvigbiogas.com

www.maskinbladet.dk/artikel/gyllebank-skal-gavne-miljoet

 

 

 Biogas

 Termisk forgasning

http://www.dakofa.dk/Portaler/teknologier/organisk_affald/Termisk/termisk_forgasning/default.aspx

----------------------------------------

Det rene gylle - www.maskinbladet.dk/artikel/rene-gylle-pa-tv

http://exposureroom.com/members/dbamedia-com/cc324241147b41e3b8a714a5bab2677b/

---------------

Maabjerg BioEnergy - www.maabjerg-bioenergy.dk /

Maabjerg Energy Concept - www.maabjergenergyconcept.dk /

www.maabjerg-bioenergy.dk/saadan-virker-det/maabjerggaarden/

www.maabjerg-bioenergy.dk/media/1331/Maabjerggaarden.pdf

http://dagbladet-holstebro-struer.dk/holstebro/video-derfor-hedder-bilen-connie

Webcam - www.maabjerg-bioenergy.dk/Forside_MBE.aspx?M=News&PID=3570&NewsID=347

Nupark - www.nuark.dk - www.nupark.dk/Default.aspx?ID=579

www.manure.dk/index.php?page_id=19

www.manure.dk/gfx/documents/050824_Alan_lunde.pdf

www.manure.dk/gfx/documents/050824_Peter_kjeldberg.pdf

www.manure.dk/gfx/documents/050824_Bjarne_juul.pdf

www.manure.dk/gfx/documents/050824_Bruno_sander.pdf

www.ramboll.dk/projects/viewproject.aspx?projectid={95558945-2A19-49CB-BC39-CABB710A864E}

www.rm.dk/files/Regional%20udvikling/V%C3%A6kstforum/dagsordensbilag/Marts%202008/Punkt_5_Bilag_2.pdf

 

www.biopress.dk/PDF/FiB%20nr.%2008-2005%20-%20DK.pdf

---------------------------

making electricity and money from mink manure -

http://www.digbycourier.ca/News/2013-03-28/article-3209961/Municipality-approved-to-make-electricity-from-mink-manure/1

South West Eco Energy - www.southwestecoenergy.ca / Canada - Nova Scotia

 

 

Biodiesel

Ageratec - www.ageratec.com / Sverige

www.stkl-fpf.fi/uploads/file/Lehti/palstidskrift0710.pdf - Side 12-13

www.stkl-fpf.fi/uploads/file/Lehti/turkistalous0710.pdf - Side 12-13

---------------------------------------------------

Daka - www.daka.dk -  Daka Bio-industries - www.dakabio-industries.dk -Kronjyden og Kambas /

www.maskinbladet.dk/artikel/daka-lukker-ringsted-afdeling

www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2011/11/10/DakalukkerRingstedfabrik.htm?Fag=N

www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2010/2/1/Dakaovervejerlukningaffabrik.htm

SARIA Bio-Industries GmbH & Co. Verwaltungs- und Beteiligungs KG - www.saria.de

Daka Bio Diesel - www.dakabiodiesel.dk

www.youtube.com/watch?v=Ysh4VUez-Kk / Se Video

 www.jv.dk/artikel/471711

www.lf.dk/Aktuelt/Vaekst_i_balance/Mangfoldig_udvikling/Film_mangfoldig_udvikling.aspx

---------------------------------------------------

SCF Technologies A/S - www.scf-technologies.com / www.scf-technologies.com/default.asp?id=110&sid=9

CatLiq®-teknologien - http://ida.dk/netvaerk/idaforum/U0637a/Documents/Indl%C3%A6g%20090507/CatLiq.pdf

http://www.ens.dk/da-dk/nyteknologi/om-eudp/projekter/bioethanol/sider/b%C3%A6redygtigbiooliefragylle.aspx

SmartGuy Group A/S - SmartGuy A/S - www.smartguy.dk

www.biopress.dk/projekter/3243b3fc45cf904030b51bd402256d7f

www.biopress.dk/PDF/Nyhedsbrev_16-2011_04.pdf

http://spn.dk/mobil_vm/?aid=34191

www.lf.dk/Aktuelt/Land_TV/2012/14-12.aspx / WebTV

 

www.scf-technologies.com/file.asp?id=502

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=www.scf-technologies.com%2Ffile.asp%3Fid%3D502&source=web&cd=1&ved=0CEEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scf-technologies.com%2Ffile.asp%3Fid%3D502&ei=aLmGT4DRBY_b4QTKzbjsBw&usg=AFQjCNFdz29HiOMynJv2JcN8qgutL-NhQg

www.scf-technologies.com/file.asp?id=498

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=scf%20technologi%20herlev&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CEAQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.scf-technologies.com%2Ffile.asp%3Fid%3D498&ei=obaGT5vzGcL64QS0tYj8Bw&usg=AFQjCNGiB9b-WkH5Xq2-AE2U7Pn0_Y-Dqg

---------------------------------------------------

Organic Fuel Technology A/S - www.organicfueltechnology.com

Organic Fuels Algae Technologies - www.organicfuels.com / USA

www.dr.dk/Regioner/Aarhus/Nyheder/Favrskov/2009/03/16/064520.htm

http://ing.dk/artikel/102359-dansk-pilotanlaeg-forvandler-33-kg-halmpiller-til-en-liter-diesel

 

Biovarme

Det rene gylle - www.maskinbladet.dk/artikel/rene-gylle-pa-tv

http://exposureroom.com/members/dbamedia-com/cc324241147b41e3b8a714a5bab2677b/

-----------------------------------

MTK - Køling af gylle - www.landbrugsinfo.dk/ledelse/Strategi/Miljoestrategi/Sider/MTK_Køling_gylle.aspx / Se Video

miljøteknologisk katalog - www.miljoteknologiskkatalog.dk / Se Video - www.landbrugsinfo.dk/ledelse/Strategi/Miljoestrategi/Sider/Artikel_MTK_paa_internettet.aspx

http://www.landbrugsinfo.dk/ledelse/Strategi/Miljoestrategi/Filer/Djursland%20Landboforening%202010_MTK.pdf

------

Farmer Automatic of America Inc. - www.farmerautomatic.com - www.layercagesystem.com - www.farmerautomatic.de - www.qalovis.com / Kompostanlæg i kanaler / Canada

 

SWEBO Bioenergy AB - www.swebo.com / Sverige / Hestegødningsbrænder/halm op til en vandprocent på 61%

www.swebo.com/foeretag/produkter/braennare/haestgoedselbraennare/swebo-biotherm.html

 

www.ingdams-bioenergy.dk - http://ingdams-bioenergy.dk/?m=201007

www.landogliv.dk/Artikler/2009/4/20/Hestemoeg+kan+blive+til+varme+og+el.htm

www.landbrugsinfo.dk/Fjerkrae/Filer/fjk_artikel_09056_b1.pdf

www.atl.nu/Article.jsp?article=37660

 

 

Gyllealarm

Columbus Aqua A/S / Care 4 Farm / Flex Gylle / GylleVagt ApS / Level Eye / Level Tec /

Farmer Products ApS / Cogétil Scandinavia ApS / Profort

-----------------------------------

www.dr.dk/P4/Fyn/Nyheder/Fynogoeerne/2011/12/28/153937.htm?rss=true

-----------------------------------

Alarmsystem til gyllebeholder.

http://www.kopenhagenfur.com/avler/nyheder/2012/januar-2012/fagligt-alarmsystem-til-gyllebeholder/

www.kopenhagenfur.com/media/82774/firmaer_der_leverer_alarmsystemet.pdf

www.comfort.dk/Files/Billeder/Diverse/Notat%20om%20Gyllealarm%20-%20Miljøministeriet.pdf

 

www.comfort.dk/Gyllealarm.aspx?gclid=CIbp3oTr860CFTAumAodcF4nsA

----------------------------------

----------------------------------

Det rene gylle - www.maskinbladet.dk/artikel/rene-gylle-pa-tv

http://exposureroom.com/members/dbamedia-com/cc324241147b41e3b8a714a5bab2677b/

---------------------------

www.opfinderforeningen.dk/EXT/nyheder/3538.htm

 

Undgå gylleudslip! - www.hjoerring.dk/Erhverv/Landbrug/Husdyrgoedning-og-markstakke/Gyllebeholdere/Undgaa-gylleudslip.aspx

------------------------------

Care 4 Farm - www.care4farm.dk

www.sundsel.dk/pages/webside.asp?articleGuid=131835

------------------------------

Columbus Aqua A/S - www.columbusaqua.dk

------------------------------

Envimink - www.envimink.fi - IPFur Consulting oy / Finland

Envifur - Envifox

www.triotec.fi/?p=p_85&sName=vanhat-uutiset - www.triotec.fi

www.stkl-fpf.fi/uploads/file/Plstidskrift0312.pdf / Side 33

www.stkl-fpf.fi/uploads/file/Lehti/Turkistalou0312.pdf / Side 33

http://yle.fi/uutiset/minkit_valtasivat_kanalan_orimattilassa/5288283

------------------------------

Farmer Products ApS - www.gyllealarm.dk -

Farmer Innovation ApS - www.farmerinnovation.dk -

Techno-Matic A/S - www.techno-matic.dk

www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2008/11/5/Gyllealarm+haedret+paa+delegeretmoede.htm

www.youtube.com/user/Gyllealarm/videos / Se Video

------------------------------

Flex Gylle - Vikingegaarden A/S - www.flexgylle.com - www.vikingegaarden.com - www.vikingegaarden.com/showproducts/21382

www.agerbaek-el-service.dk/default.asp?pid=32

------------------------------

GylleVagt ApS - www.gyllevagt.dk

------------------------------

Cogétil Scandinavia ApS - www.cogetil.dk

GSM-baseret overvågning af tanke i landbruget -

www.maskinbladet.dk/artikel/gsm-baseret-overvagning-tanke-i-landbruget

------------------------------

Infarm A/S - www.infarm.dk - www.nh4.dk / Grundfos DK A/S - www.grundfos.com

http://www.infarm.dk/documents/00116.pdf / Level Eye

www.smellfighter.dk

www.maskinbladet.dk/artikel/infarm-sat-salg

www.bovilogisk.dk/artikel?id=68005

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2011/12/20/MedarbejdereovertagerInfarm.htm?Fag=N

 

Sensile Technoligies SA - www.sensile.com

------------------------------

Johnsens Entreprenørservice - www.johnsen-s.dk - www.johnsen-s.dk/side1.html

------------------------------

Jørgen Hyldgård Staldservice A/S - www.jhstaldservice.dk

------------------------------

Plus Tec ApS - www.plustec.dk - Plus El - www.plusel.dk / Level Tec - www.leveltec.dk - http://system.leveltec.dk/

www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2009/3/23/Gyllealarm+faar+energi+fra+solen.htm

Solcelle-alarm advarer om gylleudslip

www.maskinbladet.dk/artikel/solcelle-alarm-advarer-om-gylleudslip

www.maskinbladet.dk/artikel/skal-du-have-gyllealarm

www.maskinbladet.dk/artikel/soger-verdenspatent-pa-gyllealarm

-------------------------------

Profort - www.profort.com - www.profort.com/DK_gylle.htm

www.profort.com/DK_Solar.htm - multiGuard®

www.sundsel.dk/pages/webside.asp?articleGuid=131835

www.profort.com/Dokumenter/Dokumenter_fra_201006/Nyhedsbreve/Nyhedsbrev_dec_2011.pdf

www.profort.com/Vejledning/Vejledning_gyllealarm.pdf

www.maskinbladet.dk/artikel/teknik-overvager-bedriften

http://front.xstream.dk/tvmv/?id=11431 / Se Video

www.youtube.com/watch?v=05PtXQOCIFM / Se Video

http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/43383429-6AA0-4AB3-9DDD-3E85C13CEFA8/0/Vejledningbeholderbarriere.pdf

-------------------------------

Sikring Syd - www.sikringsyd.dk / Laserhegn

 

www.stavnskaer.dk/00033

www.stavnskaer.dk/documents/00007.pdf

 

Østermark A/S Entreprenørforretning - www.oestermark.dk  / Minkgylleanlæg specialist

 

-------------------------------

 

 

Gylleanlæg                                              
 

Bagskyls anlæg (Bagskyller i jordrør) - Vakuum anlæg (Suger i jordrør) - (Skyl-o-matic anlæg ( Skyller op i renderne) Det første anlæg hade en vippetank for enden af hver burrække med rent vand fra vandningsanlæget.)

Problemer med fiskeben i gyllen på minkfarme når gyllen skal pumpes/suges ud af farmen.

Til Vakuum anlæg på minkfarme vil det værer en fordel at bruge en gammel aflagt traktor-slamsuger til at lave under og overtryk. På store farme kan man med fordel bruge 2 slamsuger, mens den ene suger trykker den anden. Det kan fuldautomaticeres med fjernstyring. Problemet er at der skal værer et konstant højtsug, det kan ske at suget minskes når suge/tryk pumpen skal skyde gyllen ud i tanken. Med en stationer slamsuger der har man et konstant højt sug. og et konstant højt tryk. til at fiskebenene bliver suget ud af farmen og sendt helt ud i tanken.

Göma Viborg Aps - www.goma.dk - www.goma.se

Tech - www.tech.dk / Tryk og niveaumåling

Gyllesikkerhed Lovkrav: - Side 26 - 28 / http://www.kopenhagenfur.dk/files/Kopenhagen%20Fur/Farm/Images/Foreningen/Dansk%20Pelsdyravl/2009/April%202009/DP0409.pdf

Her er nogle punkter op risset: om Gravition / Bagskyls anlæg

1.

Det er når man har et bagskylle anlæg så er der som regel et skydeventil/skydespjeld meldem gyllerenderne og de føgler der er sat i et opføringsrør lige ved pumpen.

 

Det skydespjeld kan resiker at værer lukket ved et tilfelde.

Så vil følerne ikke aktiver vis der kommer opstemning i anlæget i til felde af at bagskylspumpen starter ved et uheld eller ved en teknisk fejl. Så vis der blev sat en føgler et sted længer tilbage i sytemet op mod bagskylspumpen som gå ind og lukker for strømen til bagpumpen.

Dette kan laves på alle anlæg uanset frabikat.

 

2.

De fleste farme har en eller anden form for fortank fra møding eller anden frorm for vaskeplads.

Der er også nogle der skal have en støbt plads ved gylletanken. og skal så have en eller anden form for pumpe til at suge det spildte til bage i tanken.

Disse tanke kan man sætte en pumpe i som pumper op i samme gylletank som bagskylspumpen suger fra.

I bagskyls gylleanlægget inde på farmene vil der altid værer en vis mængde gylle i.

Hvis man voder hvorhøjt gyllekoden må værer max over DDN / DVR90 i dagligdrift. Så kan man indsætte et grenrør som overløb afgang 30 cm højer i sytemet hvor det er praktiskmuligt. Grenrøret skal værer samme dimition som hovedrøret på anlæget.og fører det over til denne tank der så kan bruges som sikkerhed i de fleste tilfelde af uheld.

Denne sikkerheds Pumpe SKAL have strøm direkte fra hovedtavlen, uden om gylle anlæggets strømforsyning.

Hvis man så i forbindelse med det overløb til sikkerhedtanken sætter en føler som kan sinde en alarmbesked via sms eller internettet og en eller anden form for alarm sinal på farmen ( eks et rødt roterblink )

 

Så vil man i en hel del tilfælde nå til det punkt at fuldautomatiske anlæg kan komme til at kører i døgen drift uden opsyn indklusiv Farmcat.

Det kunne man på en del farme lave det rimligt nemt, Men på nogle farme vil det værer noget meger besværerligt.

på nogle farme/anlæg skal der indsættets fleger overløb.

 

3.

Der er på de fleste bagskyldsanlæg en 4" /110 milimeter bagpumpe på. Til bagskylning skal der faktisk ikke rat marget vand til for at det virker optimalt. Der er på en farm blevet ned droslet en 4" bagpumpe nedtil noget nær 40% af max. det vil sige det der svar til en 2"/50 milimeter pumpe.

De der har en 4" kan med fordel købe en 2" dykpumpe det skal værer en med kniv.

de er billiger i strøm og billiger i indkøb.

 

4.

De anlæg hvor gyllen selv rander ud i gylletanken.

Kan laves med et stålrør i stedet for plast.

røret skal helst værer rustfrit. og det skal værer så langt at det går fra tanken og ind i jord. helst 2 meter der sættes en forcheda på overgangen mellem stål og plast rør.

hvis der er langt mellem jord og tank skal der 1 mast eller 2 under stålrøret nedstøbes.

------------------------------------------------------------------------------------------------

www.infosvin.dk

www.kildestald.dk

Lemberg ApS -  www.lembergaps.dk / Sinodeen

Alternativ Gødningsopsamling - http://kopenhagenfur-temp.inforce.dk/graphics/DK_Hoved/Publikationer/Medlemsbladet/Oktober2004/44_46_web_ps.pdf

Helhedsorienteret miljøvurdering af minkavl og forslag til indsatsområder / PDF fil - http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/87-7614-036-9/pdf/87-7614-037-7.pdf

Gylleanlæg  / Bilag E Idèkatalog - http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/87-7614-036-9/html/kap12.htm

Minkfarme belaster miljøet voldsomt - http://www.ecocouncil.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=553:minkfarme-belaster-miljoet-voldsomt-&catid=32:landbrug-og-vand&Itemid=92

Tilskud til etablering af automatisk tømning af gødningsrender - www.kopenhagenfur.dk/avler/nyheder/nyhed?id=3464

-------------------------------------------------------

Oversigt over og vurdering af miljøteknologier i det primære jordbrug - driftsøkonomi og miljøeffektivitet - http://vsp.lf.dk/Aktuelt/Nyheder/2010/05/~/media/Files/PDF%20-%20Nyheder/DJF_Oversigt_over_milj%C3%B8effektive_teknologier.ashx

http://be.convdocs.org/docs/index-91529.html

http://be.convdocs.org/docs/index-91529.html?page=11

http://naturerhverv.dk/fileadmin/user_upload/NaturErhverv/Filer/Tilskud/Projekttilskud/Landdistrikter/DCA_rapport_miljoeteknologier_110713_1_.pdf

http://vanderavoird.com/varkenshoedenpagina_bestanden/BuisonjeWassinkDeJongeNertseninKlauterkooienMestenookNetjesbovendeGoot.pdf 

------------------------------------

VERA-testene har påvist ammoniakreduktioner på 31 % ved udmugning to gange ugentligt i forhold til én gang ugentligt, og 26 % reduktion ved daglig udmugning i forhold til én gang ugentligt.

http://www.veracert.eu/da/nyheder/verdens-stoerste-pelshus-faar-to-vera_erklaeringer/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Franlin Miller Inc. - www.franklinmiller.com- www.franklinmiller.com/video-super-shredder.html/ Se Video / USA

www.franklinmiller.com/super-shredder-wastewater.html

www.youtube.com/user/FranklinMiller / Se Video

Franklin Miller's Wastewater Grinders -

www.youtube.com/watch?v=gTHDW1FpvN0&list=UUFXC8zcNso0sO93iY9CwRdg&index=2&feature=plcp

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Scan-Plast A/S - www.scan-plast.dk - www.scan-plast.com - www.scan-plast.eu - www.scan-plast.lv

http://www.scan-plast.dk/gyllerender/

 

http://www.youtube.com/watch?v=rJgL1_4mdMY

http://www.youtube.com/watch?v=n1oH2_afgek

http://www.youtube.com/watch?v=WyVsPXyHmWM

 

http://www.liepajniekiem.lv/zinas/bizness/scan-plast-latvia-gatavojas-buvet-daudzfunkcionalu-eku-un-noliktavu-brivibas-iela-65931

 

http://www.liepajniekiem.lv/zinas/bizness/scan-plast-latvia-pabeidzis-lielgabarita-produkcijas-atklatas-noliktavas-pirmo-kartu-71699

www.landbrugsavisen.dk/NR/exeres/78BABB54-6C36-4A11-A857-90E8A2DDB977.htm / Se Foto

 

http://www.landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2013/4/25/Minkavlervindersagmodbyggefirma.htm

----------------------------------------------------------------------------------

AH Montage - www.ah-montage.dk

BAKKEREGN.DK - www.bakkeregn.dk - http://users.cybercity.dk/~cfs27109 - http://filskovogomegn.dk/bakkeregn.htm / G.K.M. A/S www.gkm.dk

------------------------------------------------------------------------------

Columbus Aqua A/S - www.columbusaqua.dk

Bieco ApS - www.bieco.dk / Leeyen Farm Equipment B V - www.leeyenfarmequipment.com  / Holland / Farm Equipment International Sp. zo.o. / Polen

Wwmp - www.wwmp.com - www.wwmp.nl

http://www.nfe.nl/2009/uploads/videos/promo.wmv

http://m.jv.dk/?article=794286

www.youtube.com/channel/UCCsRdPOwZFsG0fz06fM8gmg?feature=watch

www.youtube.com/watch?v=VHiPAqocz68

Side 12 - 13 / http://ipaper.ipapercms.dk/DMP/mink/DK/FIXMAGAZINE/FIXMAGAZINEOKTOBER2012/

------------------------------------------------------------------------------

www.agriteknik.dk/malkeanlaeg-og-udmugning/strangko-bomatik/udmugning.html

Strangko A/S - www.strangko.dk - www.strangko.com

 

Dansk Minkgylleanlæg ApS / www.danskminkgylle.dk - www.danskkabelspuling.dk / http://danskkabelspuling.dk  (Dansk Kabelspuling ApS)

 

EAB Service ApS - www.minkgylle.dk

 

Entreprenør Christian Fredborg - www.chr-fredborg.dk  / Mink - Gødningsanlæg

--------------------------------------

Envimink - www.envimink.fi - IPFur Consulting oy / Finland

Envifur - Envifox

www.triotec.fi/?p=p_85&sName=vanhat-uutiset - www.triotec.fi

www.stkl-fpf.fi/uploads/file/Plstidskrift0312.pdf / Side 33

www.stkl-fpf.fi/uploads/file/Lehti/Turkistalou0312.pdf / Side 33

8_2008 Side 10-11

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrb2tlaWx1dGVtcGxhYXR0aXxneDo1NzMxZGVhZmUxZmZmMDI5

 

http://yle.fi/uutiset/minkit_valtasivat_kanalan_orimattilassa/5288283

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrb2tlaWx1dGVtcGxhYXR0aXxneDozZjUwZjY0ZmJmNzBjOTVk

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrb2tlaWx1dGVtcGxhYXR0aXxneDo1YmJlZmU1NTRiM2EzYTc

 

https://sites.google.com/site/kokeilutemplaatti/yhteystiedot/valmistus-ja-myynti/lannanpoisto / Se Video

--------------------------------------

Erco-Mek Ab - http://www.ercomek.fi/ - www.ercomek.fi/dfba49e5-4dd6-4fe5-a81f-d206dd7c9621-29.html / Finland

----------------------------------------

Fog Agroteknik A/S - www.fogagro.dk - www.fogagentur.dk - www.fog-agentur.dk - www.fogagro.eu - www.fogagro.ru - www.fogagroteknik.dk /

"Agrotech Consult" -  www.agrotex.com.ua / Ukreine

Se Video med fuldautomatisk gylleudslusning til "TRÆK & SLIP" system

Ph-produkter A/S - www.ph-produkter.dk / Se Video -

http://www.aatv.dk/906-PH-Produkter.wmv - www.aatv.dk/agromek.html / Gylleprop - Udluftningsfilter.

Ph-handel - www.ph-handel.com

---------------------------------------

Fur Skills ApS - www.furskills.dk - www.furskills.com

Leeyen Farm Equipment B V - www.leeyenfarmequipment.com  / Holland / Farm Equipment International Sp. zo.o. / Polen

Wwmp - www.wwmp.com - www.wwmp.nl

 

Gjøl Vakuum Anlæg A/S - www.gva.dk - www.gvagruppen.com / Gjøl Norge ApS - www.gva.no / www.crt.dk/media/GVA.pdf

www.e-pages.dk/landbrugsavisen/64/58 - Fra side 56-59

UNIQ Farm Systems Aps - http://www.uniq-farm.dk/ - www.farmsystems.dk / Framtidens farmsystem

www.batsberggrafik.dk

 

Gro-Tec Aps - www.gro-tec.dk / Mini slamsuger og spuleanlæg

 

Hedensted Gruppen - www.hedensted-gruppen.dk - www.hedenstedgruppen.dk

 

Hugu Vogelsang Maschinenbau GmbH - www.vogelsang-gmbh.com / Tyskland

 

Jysk Farm Service - www.jyskfarmservice.dk

 

KiDa Minktråd ApS - www.kidatraad.dk / Kina - Danmark / Dalian MingMen Group - www.mingmengroup.com - Equipments Link

--------------------------------------------------------

KLK Industrial Solutions - KLK Sp. z o.o. - KLK Group - www.klkgroup.pl / Polen

http://www.klkgroup.pl/wyposazenie-ferm

-----------------------------------

Landia A/S - www.landia.dk

Hordafor AS - www.hordafor.no - Norge

Hordafor DK - www.hordafor.dk - Danmark

"Agrotech Consult" -  www.agrotex.com.ua / Ukreine

www.youtube.com/user/LandiaWebmaster#p/u/0/42G8fUl09Tw

--------------------------------------------------------

LJM - www.ljm.dk / Hemmelig lås på gyllepumpen - www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2008/1/15/Agromek+Hemmelig+laas+paa+gyllepumpen.htm

-------------------------------------------------------

Livbjerggård Entreprenørforretning - http://www.livbjergaard.com / Spulemuligheder i bagskylleanlæg

http://www.livbjergaard.com/minkfarme-spulemuligheder/

-------------------------------------------------------------

Llama Connection - http://llamaconnection.com / USA - Mink Manure Loader

http://llamaconnection.com/Welding,%20Tube%20bending%20and%20shop%20work.htm

 

LMG Lemvigh-Müller - www.lmg.dk / { HILLERS } Miljørende PDF fil - http://www.lemu.dk/Files/Billeder/lmgdk/hent_se_mat/vvs/Miljoerende_flyer.pdf

 

LSM Pumper - www.lsm.dk - www.slangepumpe.dk - www.lsm-pumper.dk - www.lsmpumper.dk - www.lsmpumper.eu - www.lsmpumps.com - Se Video

www.effektivtlandbrug.dk/indhold/sider/artikler/vis_artikel.aspx?id=19066

Slangepumper fra 10 mm (30 Li/T) - 200 mm (300 Ton/T)

 

www.kildestald.dk

 

Midtjysk Aqua ApS - www.midtjysk-aqua.dk - www.midtjyskaqua.com

 

Mills Fur Farm Supply. Inc. / Nairn Enterprises Ltd. - www.nairnenterprises.ca / USA / Hydra-ram pumpe

 

MJT Produkter - Hans Østergaard - MJT Østergaard I/S

Se Video www.youtube.com/user/MJTPRODUKTER / Gyllerendevasker

www.danskeminkfarme.dk

 

Mink-Rist - http://web-side.dk/websites/pelsdyravl/mink-rist

 

Multipumpen A/S - www.multipumpen.dk / Letbæk Plast A/S - www.letbaek.dk

2M-Industri - www.2m-industri.dk

2M-Design - www.2m-design.dk

 

Poulstrup P-Tråd & Gylleanlæg ApS / P.Beton A/S - www.p-beton.dk / TCT A/S - www.tct.dk

 

Pamutec - Pamu Teknik ApS / Autocat - www.pamutec.com

http://www.youtube.com/watch?v=Jlez5raquFU&feature=youtu.be / Se Video

 

Pedersdal Udmugningssystem - http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?pg=http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2003/87-7614-036-9/html/kap12.htm / http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?pg=http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2003/87-7614-036-9/html/helepubl.htm

 

Pels.ws - www.pels.ws

-----------------------------------------

Proagria Miljø A/S - Proagria Landbrug A/S - www.proagria.dk - www.proagria.com - www.proagria.com/DK/aqua.html

Rianor AS - www.rianor.no / Norge

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/NetnyhederAgromek/2010/11/30/Nygulvventilgoerlivetlettereforhusdyrproducenterne.htm

-----------------------------------------

RG Rom Gummi - www.romgummi.dk - Gyllepropper

http://www.romgummi.dk/dk/nyheder.asp

http://www.industri-nyt.dk/endelig-popper-propperne-i-tvis

AAG - Shoppen - www.aag-shoppen.dk

http://www.aag-shoppen.dk/shop/stoebte-emner/gylleprop/

----------------------------------

Sissiboo Home Hardware Building Center - www.sissiboohomehardware.com /

Sissiboo Farm Supplies - www.sissiboofarmsupplies.comwww.sissiboohomehardware.com/farmsupplies.php / Canada Nova Scotia

----------------------------------

Skiold Mullerup A/S - www.skiold-mullerup.dk

 

Thyrrestrup Mink ApS - www.tmink.dk - www.t-mink.dk - www.t-mink.com / http://shop.tmink.dk / www.bygma.dk /

PR Montage ApS - Palle Rump - http://www.prmontage.dk/

 

Triotec Oy - www.triotec.fi / Finland

----------------------

TechnoFur - www.technofur.gr / Grækenland

Technoplast - www.e-technoplast.gr / Grækenland

--------------

Technometal - www.technometal.net.gr / Grækenland

www.youtube.com/watch?v=Vu9wGeRM2BI

www.youtube.com/watch?v=yQ4cLA9Q5X4

www.youtube.com/watch?v=Mu9e0-clB3s

--------------------------

Østermark A/S Entreprenørforretning - www.oestermark.dk  / Minkgylleanlæg specialist

---------------------------------------------------------

Zeil- en zadelmakerij J.Creemers V.O.F. - www.zeilenzadelmakerijcreemers.nl / Holland

www.zeilenzadelmakerijcreemers.nl/land--en-tuinbouw/mestbanden-nertsen

-------------------------------

www.maopidongwu.com/photo/show-34.html / Kina

www.maopidongwu.com/photo/show-42.html / Kina

----------------------------------------------------------

------------------------------------

 

Automatic til Minkgylleanlæg

http://be.convdocs.org/docs/index-91529.html

http://be.convdocs.org/docs/index-91529.html?page=11

(Farmcat / Gjøl Vakuum Anlæg A/S - Jasopels)

(Autocat / Pamutec )

(Wiretræk / Gjøl Vakuum Anlæg A/S - Columbus Aqua A/S - Fur Skills ApS - EAB Service ApS - Hedensted Gruppen  - Jysk Farm Service  - Jasopels - Leeyen Farm Equipment B V - Pro-Fur Denmark ApS - Thyrrestrup Mink ApS  )

-----------------------

Columbus Aqua A/S - www.columbusaqua.dk

Bieco ApS - www.bieco.dk / Leeyen Farm Equipment B V - www.leeyenfarmequipment.com  / Holland / Farm Equipment International Sp. zo.o. / Polen

Wwmp - www.wwmp.com - www.wwmp.nl

http://www.nfe.nl/2009/uploads/videos/promo.wmv

http://m.jv.dk/?article=794286

www.youtube.com/channel/UCCsRdPOwZFsG0fz06fM8gmg?feature=watch

www.youtube.com/watch?v=VHiPAqocz68

Side 12 - 13 / http://ipaper.ipapercms.dk/DMP/mink/DK/FIXMAGAZINE/FIXMAGAZINEOKTOBER2012/

------------------------------------

EAB Service ApS - www.minkgylle.dk

-----------------------------------

Fog Agroteknik A/S - www.fogagro.dk - www.fogagentur.dk - www.fog-agentur.dk - www.fogagro.eu - www.fogagro.ru - www.fogagroteknik.dk /

"Agrotech Consult" -  www.agrotex.com.ua / Ukreine

Se Video med fuldautomatisk gylleudslusning til "TRÆK & SLIP" system

Ph-produkter A/S - www.ph-produkter.dk / Se Video -

http://www.aatv.dk/906-PH-Produkter.wmv - www.aatv.dk/agromek.html / Gylleprop - Udluftningsfilter.

Ph-handel - www.ph-handel.com

Gyllepropper springer helt automatisk

http://www.landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2012/12/14/Gyllepropperspringerheltautomatisk.htm

http://mth.dk/~/media/Files/dk/Agri/Agri_Gylleprop_highres_v2.ashx

http://mth.dk/Kompetencer/Byggeri/Landbrugsbyggeri/Svinestald.aspx

---------------------------------------

Pro-Fur Denmark ApS - www.profur.dk - www.auningby.dk/599.html

www.chinchilla.com.pl / Polen

-------------------------------------

Gjøl Vakuum Anlæg A/S - www.gva.dk - www.gvagruppen.com / Gjøl Norge ApS - www.gva.no / www.crt.dk/media/GVA.pdf

www.e-pages.dk/landbrugsavisen/64/58 - Fra side 56-59

UNIQ Farm Systems Aps - http://www.uniq-farm.dk/ - www.farmsystems.dk / Framtidens farmsystem

www.batsberggrafik.dk

--------------------------

Hedensted Gruppen - www.hedensted-gruppen.dk - www.hedenstedgruppen.dk

--------------------------

Jasopels A/S - www.jasopels.dk - www.jasopels.pl / Jasopan - http://www.jasopan.dk/  /

Møllebakken Tråd ApS - Pels.ws - http://www.pels.ws/ / Your International Fur farm Supplier - England

( Jasopels Sp. z oo - MBI SP. Z O.O. - http://www.mbi-polska.pl/ / Polen )

www.landbrugsavisen.dk/Landbrugsavisen/2013/2/28/Jasopelsgaarheltiblaat.htm

-----------------------

Jysk Farm Service - www.jyskfarmservice.dk

 

Pamutec - Pamu Teknik ApS / Autocat - www.pamutec.com

http://www.youtube.com/watch?v=Jlez5raquFU&feature=youtu.be / Se Video

-------------------------------------

Thyrrestrup Mink ApS - http://www.tmink.dk

http://www.tmink.dk/Automatisk-udmugning-.771.aspx

https://www.youtube.com/watch?v=kG16x54qyro / Se Video

-----------------------------------

Westcoast Mink ApS - www.westcoastmink.dk - www.westcoastmink.eu - www.westcoastmink.com

-----------------------------------

-----------------------------------

Envimink - www.envimink.fi - IPFur Consulting oy / Finland

Envifur - Envifox

www.triotec.fi/?p=p_85&sName=vanhat-uutiset - www.triotec.fi

www.stkl-fpf.fi/uploads/file/Plstidskrift0312.pdf / Side 33

www.stkl-fpf.fi/uploads/file/Lehti/Turkistalou0312.pdf / Side 33

8_2008 Side 10-11

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrb2tlaWx1dGVtcGxhYXR0aXxneDo1NzMxZGVhZmUxZmZmMDI5

 

http://yle.fi/uutiset/minkit_valtasivat_kanalan_orimattilassa/5288283

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrb2tlaWx1dGVtcGxhYXR0aXxneDozZjUwZjY0ZmJmNzBjOTVk

 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrb2tlaWx1dGVtcGxhYXR0aXxneDo1YmJlZmU1NTRiM2EzYTc

 

https://sites.google.com/site/kokeilutemplaatti/yhteystiedot/valmistus-ja-myynti/lannanpoisto / Se Video

------------------------------------

Fur Skills ApS - www.furskills.dk - www.furskills.com

Leeyen Farm Equipment B V - www.leeyenfarmequipment.com  / Holland / Farm Equipment International Sp. zo.o. / Polen

Wwmp - www.wwmp.com - www.wwmp.nl

 

 

Trykudmugning.

Pohjolan Teknokivi Oy - www.teknokivi.fi / Finland / http://www.teknokivi.fi/tarha-astia.html - Se Video

-----------------------------------

www.agriteknik.dk/malkeanlaeg-og-udmugning/strangko-bomatik/udmugning.html

Strangko A/S - www.strangko.dk - www.strangko.com

 

Jørgen Hyldgård Staldservice A/S - www.jhstaldservice.dk

 

LJM - www.ljm.dk / Hemmelig lås på gyllepumpen - www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2008/1/15/Agromek+Hemmelig+laas+paa+gyllepumpen.htm

 

Meva - www.meva.se - Nordic Water Products AB - www.nordicwater.se / Sverige

www.watergroup.dk/Brochure/MEVA_Skruevaskepresse_SWP_SE.pdf

www.watergroup.dk/Brochure/MEVA_Modtryksskrue_CPS_SE.pdf

 

GEA Farm Technologies Mullerup A/S www.gea-farm.com

Skiold Mullerup A/S - www.skiold-mullerup.dk - www.mullerup.com

www.mullerup.com/produktsider/hydrodox/hdoxkapacitet.htm

www.hallundstaldservice.dk

 

Biogasanlæg / Foskning i Bioenergi - http://www.biopress.dk/PDF/FiB%20nr.%2008-2005%20-%20DK.pdf

 

Det rene gylle - www.maskinbladet.dk/artikel/rene-gylle-pa-tv

http://exposureroom.com/members/dbamedia-com/cc324241147b41e3b8a714a5bab2677b/

 

www.biopress.dk/PDF/FiB%20nr.%2008-2005%20-%20DK.pdf

----------------------------------

Biogas Forum - http://www.biogasinfo.org/

DLBR - www.dlbr.dk/Produkter/Biogas+og+gylleseparering/Biogas+og+gylleseparering.htm

Grøngas A/S - http://www.biogasinfo.org/

www.smcapl.com/VillageAchive.aspx

 

Alt om biogasanlæg - http://www.lr.dk/applikationer/kate/viskategori.asp?ID=ka004000140000325

 

Bigadan A/S - http://www.bigadan.dk/

 

Eranti Engineering Oy - www.erantiengineering.fi - www.erantiengineering.fi/consulting.htm / Finland

 

Gosmer-Biogas - www.gosmer-biogas.dk / www.ds-bladet.dk/dk/bw1078.asp / www.cbmi.dk/index.php?action=news_show&id=1684 / www.aem-engineering.dk/biogasplants01.php

 

Lundsby Industri A/S - www.lundsby.dk

Xergi A/S - www.xergi.dk

 

Kompostanlæg

Kompost skal modne i 1,5 - 2 år

---------------------------------

Natural Compost Oy - www.naturalcompost.fi / Finland

 

Wormfarm - http://farmingworms.com/importance-of-bacteria-in-a-worm-farm / USA / Se Video - Ormekompost

 

RT Solutions Inc - Worm power -  www.wormpower.net / USA / Se Video

www.youtube.com/user/WormPowerLLC / Se Video

http://wormpower.net/pdf/NC%20State%202009%20Presentation_2.pdf

http://www.wormdigest.org/content/view/414/2/

http://wormpowerorganics.blogspot.com/2009/03/vermicomposting-digesters-aka-worm-beds.html

 

Wermi Tech - www.vermitech.com - www.vermitech.com/sys_fr.htm / USA

http://www.wormdigest.org/content/view/73/2/

 

WeCare Organics - www.wecareorganics.com - www.wecareorganics.com/technology_group.htm / USA

 

www.omafra.gov.on.ca/english/engineer/facts/09-031.htm / Canada

 

www.compostworms.com

 

Driftsvilkår for komposteringsanlæg -

http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-669-2/html/helepubl.htm

 

http://ies.bangor.ac.uk/TWIRLS/index.php?menu=0&catid=0

 

Quick Compost - www.quickcompost.co.uk - Tidyplanet - www.tidyplanet.co.uk / England

 

Biokompostering - www.biokompostering.dk

 

www.fao.org/docrep/007/y5104e/y5104e07.htm#TopOfPage

 

O2 Compost - O2Compost  / Canada / Indblsning af luft i 30 sekunder for hver 30 minutter

 

Compost Systems GmbH - www.compost-systems.com / Østrig / Se Video

 

ECS Engineered Compost Systems Inc. - www.compostsystems.com / USA

www.bigskywatersewer.com/compost.htm#Compost

 

http://hilltophanoverfarm.blogspot.com/2009/12/aerated-composting.html

 

KomTek Miljø A/S - www.komtek.dk - http://www.genanvendbiomasse.dk - http://www.landbrugsraadet.dk/view.asp?ID=11338 / Se Video

Miljøfirma tilbyder gratis gyllenedfældning - www.landbrugsavisen.dk:80/Nyheder/Netnyheder/2008/1/17/Miljoefirma+tilbyder+gratis+gyllenedfaeldning.htm

 

www.konsulentforeningen.dk/NR/rdonlyres/BD4D6BB0-F210-42F0-B7C8-550CB91796E0/0/RapportCanadaogUSAoktobernovember2005.pdf

 

Farmer Automatic of America Inc. - www.farmerautomatic.com - www.layercagesystem.com - www.farmerautomatic.de - www.qalovis.com / Kompostanlæg i kanaler / Canada

http://layercagesystem.com/downloads/compostamaticworkbook.pdf

www.farmerautomatic.com/farmingsystems/composters/compostamatic.php

http://layercagesystem.com/downloads/compostamaticphotos.pdf - Se Foto

www.cals.ncsu.edu/waste_mgt/smithfield_projects/phase2report05/cd,web%20files/summary.pdf

 

Midwest Bio-Systems - www.midwestbiosystems.com / USA / Se Video

 

Ferment Dryer (DKS-1000) - http://www.okokchina.com/product/Hardware_Machinery/Machinery/Agricultural_Food_Machinery/Waste%20Ferment%20Dryer%20(DKS-1000)_0552118045295902.htm?Title=Waste / Kina

 

http://web1.msue.msu.edu/misanet/Composting/profile4.htm - Til sætning af vand / Gylle / Rejektvand

 

Måleudstyr Dvs.

Industrial Telemetry, Inc. - www.industrialt.com / USA / Temperatursonde med radiosender

 

Tinytag - www.tinytag.info - www.geminidataloggers.com / England / Temperatursonde med radiosender

 

Siemens - http://www.siemens.com/  /  The Probe - http://pia.khe.siemens.com/index.asp?Nr=11159

 

Endress + Hauser A/S - http://www.dk.endress.com/ /

Måling af gasniveau i gylletank - http://www.dk.endress.com/eh/sc/europe/dk/da/home.nsf/?Open&DirectURL=8F16ADB366DDC1B6C1256D260048EE9C

 

Scan-Plast A/S - www.scan-plast.dk - www.scan-plast.com - www.scan-plast.eu / Vakuum meter

 

Tech - www.tech.dk / Tryk og niveaumålingUV-C & Ozon - ionisering

---------------------------------------------------

Skal din gylle gøres mere homogen?

Power Pack Dorkel behandling af gylle.

http://thingstrup-maskinstation-dk.danaweb2.com/kontakt.aspx

http://thingstrup-maskinstation-dk.danaweb2.com/news/da/story/1015_skal-din-gylle-g%c3%b8res-mere-homogen

https://www.facebook.com/Thingstrup-Maskinstation-1456509304603319/

http://biotech-i.dk/ - http://biotech-i.dk/pp-dorkel/

------------------------------------------------

Bio-Aqua A/S - www.bio-aqua.dk

 

Jimco Group - http://www.jimco-group.com/ /

Jimco A/S - http://www.jimco.dk/  /

Gods investerer i miljøforanstaltninger - http://www.maskinbladet.dk/cgi-bin/common/ArtikelSogning.plx?_OpenArtikel=11388 /

http://www.skov.com/NR/rdonlyres/5D45DDDE-23F5-40F0-A3E1-D8A075ED9760/0/DAAllingemaglegaardMaskinbladet20050715.pdf - PDF fil

 

Ph-produkter A/S - www.ph-produkter.dk / Se Video

www.nordjyske.dk/erhverv/forside.aspx?ctrl=10&data=4%2c3461022%2c5%2c3

 

Waterair-clean aps / Triplex A/S - http://www.triplex.as/ / Se vedioklip God gylle 02:57

---------------------------------

Biotech Innovation ApS - www.biotech-i.dk - Power Pack - gyllestave - ioniseret

Kata International Aps - http://kata-international.com/

http://www.maskinbladet.dk/artikel/brorup-traktor-maskincenter-skal-saelge-power-pack?utm_source=mbo&utm_medium=newsletter-20140227-1533&utm_content=http://www.maskinbladet.dk/artikel/brorup-traktor-maskincenter-skal-saelge-power-pack&utm_campaign=Nyhedsbrev

 

http://vsp.lf.dk/~/media/Files/PDF%20-%20Publikationer/Erfaringer%202013/Erfaring_1305_Effekt%20af%20gyllestave%20-%20Power%20Packs%20-%20p%C3%A5%20ammoniak-%20og%20lugtemissionen%20fra%20slagtesvinestalde.ashx

 

www.tandsgaard.dk / Se Vido

----------------------------------

Re2vit Aps - www.re2vit.dk / gyllestave - ioniseret

www.s2m.dk / http://www.s2m.dk/profilfilm/produktfilm/profilfilm-re2vit / Se Video

www.maskinbladet.dk/artikel/baeredygtige-manegrise

www.maskinbladet.dk/artikel/lettere-gyllehandtering-med-simpel-teknologi

www.maskinbladet.dk/artikel/stor-tiltro-gyllestave

 

www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=RLCDzCyw_RQ

 

Gylle Dvs.

Teltoverdækninger og gyllelaguner - www.lr.dk:80/bygningerogmaskiner/informationsserier/farmtest/ft_byg_034_godningsopb.htm

 

http://www.infosvin.dk/Haandbog/Staldsystemer/Godningshaandtering/Flydelag_laag_gyllen.html

------------------------------------------------------------------------------

Active NS

FCSI ApS - www.fcsi.dk

http://www.vitfoss.dk/Produkter/Kv%C3%A6g/Gylleh%C3%A5ndtering+Active+NS.htm

http://www.hedensted.dk/media/1042831/bilag-5.pdf

www.maskinbladet.dk/artikel/ny-produkt-gyllehandtering

www.maskinbladet.dk/artikel/samso-vil-lugte-bedre

--------------------------

Agrowell ApS - www.agrowell.dk / NeutroDisc - www.agrowell.dk/default.asp?PageID=286

 

Biosa Danmark - http://www.biosa.dk/

Terra Biosa og gylleseparering - http://www.biosa.dk/dansk/Artikler/artikel%20arkiv/terra_biosa_%20og%20gylleseparering.htm

Brøste A/S - http://www.broste.com/ / Farming - http://www.broste.com/page768.aspx

Dansk Biogas A/S - http://www.dkbiogas.com/

Dynamoprojektet.dk - http://www.dynamoprojektet.dk/

 

Gyllebehandling.dk - www.gyllebehandling.dk

 

Maarbjerg BioEnergy / Måbjergværket - http://www.maabjerg-bioenergy.dk/ / Holstebro

 

Mills Fur Farm Supply. Inc. / Nairn Enterprises Ltd. - www.nairnenterprises.ca / USA

-------------------------------

Re2vit Aps - www.re2vit.dk / gyllestave -  ioniseret

www.maskinbladet.dk/artikel/baeredygtige-manegrise

www.maskinbladet.dk/artikel/lettere-gyllehandtering-med-simpel-teknologi

www.maskinbladet.dk/artikel/stor-tiltro-gyllestave

 

www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=RLCDzCyw_RQ

-----------------------------------

Siolit A/S - http://www.siolit.com/

 

 

 

Hygiejnisering af minkgylle

PH værdien skal hæves til 12 med (kautisk soda (NaOH)ca 12 kg pr tons) og (hydratkalk - Ca(OH)2 ca 24 kg pr tons)

 

www.landbrugsinfo.dk/Pelsdyr/Sider/Praktisk_anvendelse_af_hygiejnisering_af.aspx

www.landbrugsinfo.dk/Regelinfo/Kommenteringer/Sider/pl_RI_10_042.aspx

http://www.kopenhagenfur.com/avler/fagligt/diagnostik/sygdomme/plasmacytose/goedningshaandtering/praktisk-anvisning

http://www.kopenhagenfur.com/avler/fagligt/diagnostik/sygdomme/plasmacytose/goedningshaandtering/haandtering-af-minkgoedning

http://www.kopenhagenfur.com/avler/fagligt/diagnostik/sygdomme/plasmacytose/goedningshaandtering/nedsat-udnytte

http://www.kopenhagenfur.com/media/28277/ansøgningsskema2008_2009.pdf

 

www.biopress.dk/PDF/FiB%20nr.%2008-2005%20-%20DK.pdf

 

Dankalk - www.dankalk.dk - www.dankalk.dk/Hygiejnisering-mHydratkalk.966.aspx

http://vsp.lf.dk/

http://vsp.lf.dk/Viden/Til%20staldgangen/Poltehold/~/media/Files/Haandbogsblade/Saneringsmanagement/Saneringsmanagement%20version%201%202008.ashx

 

Gylleforsuring NH4+

Gylleforsuring i Gyllevogn / Lagertank / Stald-gyllekanaler

PH værdien sænkes til ca 4-6

...................................

Nye forsøg viser, hvornår gylleforsuring bedst betaler sig

http://landbrugsavisen.dk/nye-fors%C3%B8g-viser-hvorn%C3%A5r-gylleforsuring-bedst-betaler-sig

...................................

 

http://www.dmoge.dk/lokale-foreninger/sydjydske-maskinstationer-og-entreprenorer/51-nyheder/agro-nyheder/753-gylleforsuring-og-svovlbrinte

 

Gylleforsuring - sikkerhed og regler ved håndtering af svovlsyre

http://www.landbrugsinfo.dk/Maskiner-markteknik/Handels-og-husdyrgoedning/Husdyrgoedning/Sider/pl_11_633.aspx?utm_source=LI&utm_medium=email&utm_campaign=weekly

 

FCSI ApS - www.fcsi.dk - www.maskinbladet.dk/artikel/ny-produkt-gyllehandtering / Active NS

Steelhead Specialty Minerals - www.steelheadspecialtyminerals.com

 

Grønt lys til tankforsuring -

www.maskinbladet.dk/artikel/gront-lys-tankforsuring

 

www.maskinbladet.dk/artikel/sur-lovgivning-eller-penge-ned-i-lommen

------------

Landmand i tragisk syreulykke

www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2011/3/16/Landmanditragisksyreulykke.htm

 

- Farligt at hælde svovlsyre direkte i gylletanken

www.maskinbladet.dk/artikel/farligt-haelde-svovlsyre-direkte-i-gylletanken

 

Miljøstyrelsens Teknologiliste

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Landbrug/Husdyrgodkendelser/bat/Teknologiliste_ny.htm

http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/834E95BA-C443-4093-957D-F316FFB10317/0/Liste_på_mst.xls

 

Det rene gylle - www.maskinbladet.dk/artikel/rene-gylle-pa-tv

http://exposureroom.com/members/dbamedia-com/cc324241147b41e3b8a714a5bab2677b/

------------------

MTK - Køling af gylle - www.landbrugsinfo.dk/ledelse/Strategi/Miljoestrategi/Sider/MTK_Køling_gylle.aspx / Se Video

miljøteknologisk katalog - www.miljoteknologiskkatalog.dk / Se Video - www.landbrugsinfo.dk/ledelse/Strategi/Miljoestrategi/Sider/Artikel_MTK_paa_internettet.aspx

http://www.landbrugsinfo.dk/ledelse/Strategi/Miljoestrategi/Filer/Djursland%20Landboforening%202010_MTK.pdf

http://agrotech.dk/netop-nu/gyllecontainer-ny-testfacilitet-hos-agrotech

-------------------------------

www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2011/2/14/Gylleforsuringerendeliggodkendt.htm?fag=A

Agrometer A/S - www.agrometer.dk

BioCover A/S - www.biocover.dk - SyreN - www.cbmi.dk/index.php?action=news_show&id=2202

Se Video - www.lf.dk/Aktuelt/Land_TV/2010/Uge_17.aspx - 24:25

www.maskinbladet.dk/artikel/svovlsyre-med-i-marken

www.maskinbladet.dk/artikel/syren-testes-pa-rekordtid

www.effektivtlandbrug.dk/indhold/sider/artikler/vis_artikel.aspx?id=21271

www.maskinbladet.dk/artikel/biocover-og-agrometer-samarbejder-om-syren

 

Ny automatisk gyllejournal på nettet - Koden til logge ind er: BioCover (brugernavn) og BioCover1234 (password)

www.maskinbladet.dk/artikel/ny-automatisk-gyllejournal-pa-nettet

Se gyllevogne med SyreN på nettet - http://syren.trackunit.com/LoginPre.aspx - http://syren.trackunit.com

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2011/3/31/SegyllevognemedSyreNpaanettet.htm?fag=A

----------------------------------------

Forsuring af gylle under omrøring.

Harsø - www.harso.dk - www.harso.dk/tankforsuring_.html

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2011/2/4/Tredjemetodetilforsuringafgyllepaavej.htm?Fag=N

http://www.skamstrup.dk/index.php?mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=125&cntnt01origid=15&cntnt01returnid=90 / Se Video

www.youtube.com/watch?v=ws_sbUHBDVI / Se Video

www.youtube.com/watch?v=vL1RDYgDgdI&feature=mfu_in_order&list=UL / Se Video

-------------------------------------

www.lr.dk:80/bygningerogmaskiner/informationsserier/farmtest/ft_byg_041_infarm.htm - www.lr.dk/bygningerogmaskiner/informationsserier/farmtest/ft_infarm_041_gylle_tryk2.pdf

Innovation forvandler gylle til guld - www.thomasmolgaard.dk/docs/9.pdf

-------------------------

Infarm A/S - www.infarm.dk - www.nh4.dk / Grundfos DK A/S - www.grundfos.com

www.smellfighter.dk

www.maskinbladet.dk/artikel/infarm-sat-salg

www.bovilogisk.dk/artikel?id=68005

http://www.landbrugsavisen.dk/Nyheder/Netnyheder/2011/12/20/MedarbejdereovertagerInfarm.htm?Fag=N

 

Ørum-smeden - www.oerum-smeden.dk - www.oerum.com

www.oerum-smeden.dk/default.efact?pid=7577

---------------------------

Jørgen Hyldgård Staldservice A/S - www.jhstaldservice.dk

www.maskinbladet.dk/artikel/tester-ny-miljoteknologi

http://old.hyologisk.dk/?page=2&id=66680

http://www1.mch.dk/agronews/(S(p123g2uktu5vnc450seiysym))/VisAgroNews.aspx?ArrangementID=166&Usertype=4&NewsUdstillerID=1366&State=3&HINewsID=260&Sprog=DA

----------

Fog Agroteknik A/S - www.fogagro.dk - www.fogagentur.dk

Ph-produkter A/S - www.ph-produkter.dk / Se Video

http://agrotech.dk/netop-nu/gyllecontainer-ny-testfacilitet-hos-agrotech

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------